Freight Forwarding to Serbia and Croatia

L.C.L. International Ltd su otvoreni 24/7 i tu smo da pomognemo šofere koji putuju kroz Dovera i da spremimo za njih njihove uvozne i izvozne carinske papire.

L.C.L. se nalaze pored Freight Clearance Centre, Western Docks, Dover i to je blizu carine.  Svi šoferi koji putuju kroz Dover ili koju idu preko Eurotunnel mogu da svrate u našu kancelariju i tu možemo da pomognemo sa njihove papire ili pitanje koje možda imaju.

Roba za uvoz u Veliku Britaniju, trebamo dobiti najavu da roba dolazi, ovo je najbolji način jer mi možemo da spremimo sve papire pre nego što šofer stigne u Doveru. Da bi ovo mogli uraditi treba nam sve kopije papira za uvoznu robu i isto nam treba ako ima kopje EUR1 ili ATR, na računu moramo imati uvoznikov EORI broj i moramo razgovarati sa uvoznikom u vezi plaćanje poreza/takse.  Čim saznamo kako će uvoznik da plati onda ćemo spremiti carinske papire.  Šofer kada stigne u našu kancelariju mora da preda sve originalne papire plus EUR1 ili ATR papire ako je dobio i dežuran će da pregleda papire sa papire koje smo primili i ako je sve uredu onda će predati šoferu carinske papire ako ne onda će popraviti carinske papire na kopije koje je šofer dobio.

Roba za izvoz iz Velike Britanije, trebamo dobiti najavu da roba dolazi, ovo je najbolji način jer mi možemo da spremimo sve papire pre nego što šofer stigne u Doveru. Da bi ovo mogli uraditi treba nam sve kopije papira za izvoznu robu i isto nam treba ako ima kopje EUR1 ili ATR, na računu moramo imati izvoznikov EORI broj, tarifni broj, ako nema tarifni broj onda moramo znati tačno šta je roba, vrednost robe i za koju zemlju ide.  Ako je EUR1 ili ATR ispunjen a nije overen onda možemo da overimo u Doveru, ali ako treba EUR1 ili ATR da se ispuni i da overimo onda nemožemo ispuniti bez pismo od izvoznika u kome nam daju autoritet da možemo ispuniti u njihovo ime.  Roba koja je već izašlo iz Velike Britanije i treba da se pošalje overen EUR1 ili ATR onda možemo da pošaljemo direktno preko kurirjera pa da sresti robu.

Za manju robu mi možemo da pokupimo ovu robu od različite skladište ili mesta preko kurirjera pa da donesemo do skladište u Doveru koje su otvorene 24 sati pa da se pretovori na vaš kamion ako je lakše za izvoznu robu.  Isto ako imate uvoznu robu i nemožete istovoriti onda mi možemo da istovorimo vašu robu na manja kamiona diretkno kod uvoznika preko kurirjera skim radimo.  Isto u skladištu koje je otvoreno 24 sati možemo pomoći u vezi robe koje treba da se pretovari na drugi kamion, roba je spakovano sve na pod i treba da se stavi jena na drugu, ako ima ADR robu na kamionu i brodovi ne dozvoljavaju da neke ADR putuju zajedno možemo da skinemo sa kamiona i pretovorimo na drugi kamion.